Menu

Arka Karkonoszy

Jak ważne są dla nas wspomnienia? Ile obecnie są warte dla nas stare fotografii / nagrania bliskich… Bezcenne!

Minionych chwil nikt nam nie zwróci, dlatego tak ważne jest ich zapisywanie… My się tym zajmujemy!
ARKA KARKONOSZY – to projekt, który ma na celu archiwizację Państwa wspomnień oraz dokumentowanie bieżących zdarzeń.
Działamy w partnerstwie z naszymi czeskimi przyjaciółmi i wspólnie staramy sie dokumentować historie Karkonoszy.
Wszystkie archiwizowane materiały będą mogli Państwo oglądać na specjalnej platformie (obecnie w trakcie budowy).
Projekt jest realizowany w Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach
Wszystkie nasze, dotychczasowe materiały video mogą Państwo zobaczyć na platformie YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjJ_AKRir_RjekQpJ7GkTGA
Ocalmy pamięć Karkonoszy! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program: Interreg V-A Republika Czeska — Polska Oś priorytetowa 4:
Współpraca instytucji i społeczności. NR: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630