Menu

Zapytanie ofertowe

24 kwietnia 2019 - Aktualności, Ogłoszenia

Pełnienie funkcji reportera – dziennikarza”w ramach projektu: Ocalmy pamięć Karkonoszy!, Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności.CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630

pobierz = > Ogłoszenie o zamówieniu

 pobierz => Zapytanie ofertowe

pobierz => Zmiana treści zapytania ofertowego,
pobierz => Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 30.04.2019 r.
pobierz => Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *