Menu

Zajęcia stałe

Zapraszamy na stałe zjęcia w 2024:

Kino za Rogiem działa w Kowarach

Seanse regularne: w środy dorośli godz. 18.00, w soboty godz. 11.00 (dzieci),

Repertuar: Facebook.com/kinokowary

Możliwość wynajęcia kina na seans indywidualny – tel. 75 718 25 77, 5015 136 345

Jesteśmy W INTERNECIE

https://www.youtube.com/channel/UCgxxPkwW6twFbhE1t_Cpgpg

https://www.youtube.com/channel/UCjJ_AKRir_RjekQpJ7GkTGA