Menu

Zapytanie ofertowe

10 maja 2019 - Ogłoszenia

Dostawa sprzętu komputerowego”w ramach projektu: Ocalmy pamięć Karkonoszy!, Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności.CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630

Pobierz:

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *