Menu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

17 maja 2019 - Ogłoszenia

Zamawiający tj. Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadzie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie:

Pełnienie funkcji reportera – dziennikarza”

pobierz => zawiadomienie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *