Menu

Światło – cień – konkurs fotograficzny

9 stycznia 2021 - Aktualności, Dla dzieci, konkursy, kowary.pl
Światło – cień – konkurs fotograficzny
Zapraszamy Was do wzięcia udziału w kolejnym 👉konkursie fotograficznym.
Mamy też dla Was 👉Kurs Fotografii, po to, żeby Wasze zdjęcia były jeszcze lepsze.
Zdjęcia nadsyłajcie do nas do 17. stycznia, a odcinki kursu będziemy publikować na naszym FB i YT od poniedziałku do piątku o godz. 10.00.
Zapraszamy do zabawy 🙂
Regulamin
„Światło – Cień”
e – Konkurs Fotograficzny
1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach.
2. Konkurs ma na celu popularyzację fotografii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy lubią fotografować.
3. Temat konkursu: Światło – Cień.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie na adres Organizatora 1 fotografii w formie elektronicznej.
5. Adres Organizatora:
kowary.mok@gmail.com
6. Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko oraz tytuł pracy, w załączniku zgłaszaną fotografię.
7. Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać do 17 stycznia 2021 r. do godz. 24.00.
8. Fotografie będą prezentowane na facebooku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach oraz stronie www.mok.kowary.pl
9. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik oraz jego Rodzice/Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na publikację zdjęć na facebooku MOK Kowary oraz www.mok.kowary.pl
10. Prace będą oceniane przez jury w składzie:
Łukasz Lewkowicz
Wojciech Miatkowski
Paweł Perłowski
11. Jury oceniać będzie:
– kompozycję
– kadr
– walory artystyczne
– oryginalność fotografii (pomysł)
12. Organizator przewiduje drobne nagrody dla Laureatów Konkursu.
13. Ponadto Organizator przeprowadzi plebiscyt na najpopularniejszą fotografię wśród użytkowników facebooka. Nagroda Publiczności zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zdjęcie dostanie najwięcej lików.
Klauzula zgody
Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach, ul Szkolna 2, 58-530 Kowary. Dane, po wyrażeniu przez Pana/Panią zgody, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 r. i szczególnymi przepisami prawa. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
Niniejsza zgoda jest wyrażana w celu organizacji e – Konkursu Recytatorskiego Poezja w Sieci dla Dzieci.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, imienia i nazwiska dziecka, oraz wizerunku i głosu dziecka akceptując fakt, że ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania, a brak zgody jest równoznaczne z odmową udziału dziecka w Konkursie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *