Menu

Ferie z Kulturą

15 stycznia 2024 - Aktualności, Dla dzieci, kowary.pl, wakacje z kulturą, Zajęcia pozalekcyjne
Ferie z Kulturą

Zapraszamy na kolejną odsłonę naszych feryjnych warsztatów.

Zapisy telefoniczne: 75 718 25 77, mailowe: kowary.mok@gmail.com, lub na messengerze MOK Kowary.

Do pobrania regulamin i oświadczenia:

Pobierz w pdf =>> http://mok.kowary.pl/wp-content/uploads/2024/01/regulamin_polkolonii-Ferie-Z-KULTURA-2024-POLKOLONIE.pdf

Ferie z Kulturą 2024

Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa klasy 1-6). Jednocześnie warunkiem uczestnictwa jest samodzielność dziecka (udział w zajęciach bez rodzica/opiekuna, ubieranie się, jedzenie, wyjścia do toalety itp.)

WAŻNE!

  1. W zajęciach uczestniczyć mogą TYLKO i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
  2. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przelewu najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć (piątek) na kwotę 50zł/tydzień na konto:Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach
    bank PKO BP, nr 75102021240000830200110676REGULAMIN PÓŁKOLONII

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

Celem zajęć jest:

1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz.11: 00- do godz.14: 00

2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani zaznaczyć ten fakt w oświadczeniu.

3. Organizator nie zapewnia posiłków ani napojów.

Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dziecku drugiego śniadania i napojów.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy przynoszone przez dzieci na zajęcia. Prosi się, by uczestnicy nie przynosili na zajęcia cennych przedmiotów oraz pieniędzy.

Nie będzie możliwości wychodzenia do sklepu podczas zajęć.

5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

a) Spokojnego wypoczynku.

b) Uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu.

c) Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.

d) Wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.

6. Uczestnicy maja obowiązek 

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,

c) brać udział w realizacji programu półkolonii,

d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,

e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne,

f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,

g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach.

7. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 

upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości akceptuje jego treść.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *