Menu

Zawiadomienie o wyborze oferty

10 maja 2022 - Wydarzenia muzyczne

Kowary, 10.05.2022 r.

MOK.271.1.2022 

         

                  

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

     Zamawiający tj. Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadzie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130.000 zł, w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie: 

„Rewaloryzacja parametrów technicznych i hydroizolacyjnych w celu ulepszenia pokrycia dachowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach – Etap I“

 

rozstrzygniętego w dniu 10.05.2022 r., wybrana została najkorzystniejsza oferta następującego Wykonawcy:

Oferta nr 1: F.H.U. Twój Dach Rafał Rutkowski, ul. Nadrzeczna 1/4, 58-530 Kowary, za cenę: 70.000,00 zł brutto.

Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena oferty nie przekracza środków zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1: F.H.U. Twój Dach Rafał Rutkowski, ul. Nadrzeczna 1/4, 58-530 Kowary.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Nr oferty Ilość punktów

w kryterium cena – 100%

1 100,00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *