Menu

Zapytanie ofertowe

28 maja 2019 - Ogłoszenia

Dostawa sprzętu fotograficznego”w ramach projektu: Ocalmy pamięć Karkonoszy!, Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności.CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 5.06.19

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana zapytania ofertowego nr 2 z dnia 06.06.2019 r.
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2 z dnia 06.06.2019 r.
Zapytanie ofertowe po zmianie w dniu 06.06.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *