Menu

Zapytanie ofertowe

24 czerwca 2019 - Ogłoszenia

„Dostawa serwera oraz wyposażenia dodatkowego” w ramach projektu: Ocalmy pamięćKarkonoszy!, Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego. Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *