Menu

Wiosna – Nadzieja – Życie – konkurs fotograficzny – zapraszamy do udziału

19 kwietnia 2021 - Aktualności, Dla dzieci, konkursy, kowary.pl
Wiosna – Nadzieja – Życie – konkurs fotograficzny – zapraszamy do udziału
Zapraszamy do udziału w naszym konkursie fotograficznym.
UWAGA nowy termin zgłaszania prac: zgłoszenia do Konkursu można przesyłać do 25 kwietnia 2021 r. do godz. 24.00

Oto regulamin:

Wiosna – Nadzieja – Życie

e – Konkurs Fotograficzny

 1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach.
 2. Konkurs ma na celu popularyzację fotografii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy lubią fotografować.
 2. Temat konkursu: Wiosna – Nadzieja – Życie
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie na adres Organizatora 1 fotografii w formie elektronicznej – każdy uczestnik może wysłać jedna fotografię.
 4. Adres Organizatora: kowary.mok.konkurs@gmail.com
 5. Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko oraz tytuł pracy, w załączniku zgłaszaną fotografię.
 6. Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać do 18 kwietnia 2021 r. do godz. 24.00.
 7. Fotografie będą prezentowane na facebooku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach oraz stronie www.mok.kowary.pl
 8. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik oraz jego Rodzice/Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na publikację zdjęć na facebooku MOK Kowary oraz www.mok.kowary.pl
 9. Prace będą oceniane przez jury w składzie: Łukasz LewkowiczWojciech Miatkowski

  Paweł Perłowski

 10. Jury oceniać będzie:– kompozycję– kadr

  – walory artystyczne

  – podejście do tematu

  – oryginalność fotografii (pomysł)

 11. Organizator przewiduje drobne nagrody dla Laureatów Konkursu.
 12. Ponadto Organizator przeprowadzi plebiscyt na najpopularniejszą fotografię wśród użytkowników facebooka. Nagroda Publiczności zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zdjęcie dostanie najwięcej lików.

Klauzula zgody

Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach, ul Szkolna 2, 58-530 Kowary. Dane, po wyrażeniu przez Pana/Panią zgody, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 r. i szczególnymi przepisami prawa. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Niniejsza zgoda jest wyrażana w celu organizacji e – Konkursu Recytatorskiego Poezja w Sieci dla Dzieci.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, imienia i nazwiska dziecka, oraz wizerunku i głosu dziecka akceptując fakt, że ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania, a brak zgody jest równoznaczne z odmową udziału dziecka w Konkursie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *